Infos ES

Statut ES

  • ASSOCIATION

Adresse siège

  • Villa Ntsoa Mahamanina Fianarantsoa

Zone d'intervention

Région

  • Matsiatra Ambony

District & Localité

Ambalavao: Besoa, Anjoma Ankalakalatra, Ankalakalatra,
Ambohimahasoa: Vohiposa Manaovatsoa, Vohiposa Vohitromby,
Ikalamavony: Fandriana Belavenina, Antanambao nord, Ampisikinana Sahavalo, Soatolakandro, Sambalahy, Solila, Mahavanona Mavorikandro, Mangenakenaka, Fotadalina, Soatolakandro Kelilalina, Ampanivana Kelilalina, Fitampito Ambalaseva, Vohibola Solila, Mangidy Ambalamaina, Mangidy Ampontany, Mangidy Filalaovana, Mangidy Vohimarina, Mangidy Malaza, Mangidy Lambalena, Mangidy Imandro, Fitampito, Ambalasara Fitampito, Ikalamavony, Solila Vohibola, Ikalamavony Antsahabe, Ikalamavony Andranogaga, Ambohitsoa Ikalamavony, Ikalamavony Ambalavao nord, Sariho Fotodalina Ikalamavony, Fenoarivo Ambatomainty, Andriananakova Fenoarivo Ankijana Ambatomainty, Beadabo nord, Ankijana Ambatomainty, Ambatofotsy Ampivalana Ambatomainty Ankijana, Ikalamavony Manorikandro, Andohanimanondro, Bedinta Ambatomainty Ankijana, Isoa Fenoarivo Ambatomainty, Mangidy Ambondrona Filalaovana, Mangidy Antsahavory I, Mangidy Ambalamarisoa, Mangidy Anjorozoro Ambalanirana, Mangidy Mahavelo Amboaloamarina, Mangidy, Mangidy Ankazolahy, Solila Ianakazo, Solila Andranomiandroka,
Lalangina: Ambalamahasoa Andranomenanjaza,
NA: Ambatomainty, Ambatomainty Ambatofotsy, Ambatomainty Fenoarivo,

Spéculation

Groupe d'espèce

  • CEREALES

Espèce & Variétés

MAÏS: IRAT 200,
RIZ IRRIGUE: MADIKATRA, MAILAKA,
Reset
AnnéeTotal des quantités certifiéesTotal des stocks
202136 749 Kg
ProducteurSpéculationCatégorieQuantité CertifiéeAnnée de certificationStock disponible
Emilson
+26134 51 922 89
Fitampito
Groupe: CEREALES
Espèce: MAÏS
Variété: IRAT 200
SEMENCE CERTIFIEE
110 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rakotomalala Venance Noël
+26134 83 275 28
Solila
Groupe: CEREALES
Espèce: MAÏS
Variété: IRAT 200
SEMENCE CERTIFIEE
40 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ralohotsy Martin Jean Claude
+26134 86 447 79
Ambalasara Fitampito
Groupe: CEREALES
Espèce: MAÏS
Variété: IRAT 200
SEMENCE CERTIFIEE
70 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ramiandrisoa Samuel
+26134 24 298 80
Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: MAÏS
Variété: IRAT 200
SEMENCE CERTIFIEE
70 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ratsaravola Marie Adeline
+26134 26 77 95
Solila
Groupe: CEREALES
Espèce: MAÏS
Variété: IRAT 200
SEMENCE CERTIFIEE
70 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ravelomanantsoa Norbert
+26134 41 174 42
Solila Vohibola
Groupe: CEREALES
Espèce: MAÏS
Variété: IRAT 200
SEMENCE CERTIFIEE
100 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Richard
+26134 79 580 36
Ikalamavony Antsahabe
Groupe: CEREALES
Espèce: MAÏS
Variété: IRAT 200
SEMENCE CERTIFIEE
320 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Tsena
+26134 12 843 11
Ikalamavony Andranogaga
Groupe: CEREALES
Espèce: MAÏS
Variété: IRAT 200
SEMENCE CERTIFIEE
50 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Andrinirina Jacquelin

Ambohitsoa Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
665 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Fara Théodule
+26134 72 502 74
Ikalamavony Ambalavao nord
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
540 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Sakabetsileo Rabetrano Robertine
+26134 26 597 88
Sariho Fotodalina Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 805 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rabemanantsoa Jean Paul
+26134 86 880 93
Sariho Fotodalina Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
725 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rakotonirina Thomas Fidèle
+26134 10 228 79
Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
950 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rakotoson Martin

Fenoarivo Ambatomainty
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 350 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rakotovao Chylina
+26134 71 282 14
Andriananakova Fenoarivo Ankijana Ambatomainty
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 445 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rakotovao Estelle
+26134 86 675 40
Beadabo nord, Ankijana Ambatomainty
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 955 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rakotovelo Aina Joséphine
+26134 18 467 77
Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
485 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ralaimaharavo Victor
+26134 84 594 93
Ambatofotsy Ampivalana Ambatomainty Ankijana
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
924 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ralinera Bertine
+26134 53 985 66
Ikalamavony Manorikandro
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
630 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ramiandrisoa Samuel
+26134 24 298 80
Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
720 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Randriatsiferana Rakotonirina
+26134 85 534 39
Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
900 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ranorosoa Zafy Elysé
+26134 24 785 47
Soatolakandro
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 140 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ranorosoa Zafy Elysé
+26134 24 785 47
Andohanimanondro
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
855 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Raoelina Andrianomenjanahary
+26134 84 594 93
Bedinta Ambatomainty Ankijana
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
935 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Razakanandrasana Raoelimanampy Haja
+26134 95 694 99
Isoa Fenoarivo Ambatomainty
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 020 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Richard
+26134 79 580 36
Ikalamavony Antsahabe
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
2 610 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Tsena
+26134 12 843 11
Ikalamavony
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
540 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rasolo Harijaona
+26134 10 209 20
Mangidy Filalaovana
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 235 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rasolo Harijaona
+26134 10 209 20
Mangidy Ambondrona Filalaovana
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 615 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Andrianirina Noarijaona
+26134 33 090 30
Mangidy Antsahavory I
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
935 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ralaijoma Thomas
+26134 64 018 61
Mangidy Ambalamarisoa
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
665 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Randriamalala Jérôme
+26134 66 548 79
Mangidy Anjorozoro Ambalanirana
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 140 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Randriamalala Jérôme
+26134 66 548 79
Mangidy Mahavelo Amboaloamarina
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 520 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Mahatradraibe Jean Martial
+26134 48 513 68
Mangidy
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 920 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rafanambinantsoa Théophile Simplisse
+26134 80 135 38
Mangidy Lambalena
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
840 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rakotonirina Zafindranoro
+26134 11 667 71
Mangidy Ankazolahy
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
850 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Randriamampionona Sylvain
+26134 29 138 30
Mangidy Ankazolahy
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 890 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Rakotomalala Venance Noël
+26134 83 275 28
Solila
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 170 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Randrianirina Jean Paul
+26134 99 506 54
Solila Ianakazo
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
900 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :
Ratsaravola Marie Adeline
+26134 82 439 66
Solila Andranomiandroka
Groupe: CEREALES
Espèce: RIZ IRRIGUE
Variété: MADIKATRA
SEMENCE CERTIFIEE R2
1 045 Kg
2021
Stock:
Date de mise à jour :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *