Masomboly voamarina mitotaly 2 544,94 taonina no vokatra teto Madagasikara tamin’ny taona 2020

Masomboly voamarina mitotaly 2 544,94 taonina no vokatra teto Madagasikara tamin’ny 2020

 

Nanamarika ny taona 2020 ny fisiana trangan-javatra anankiroa izay nisy fiantraikany be tamin’ny fambolena amin’ny ankapobeny, fa indrindra tamin’ny famokarana masomboly :

 

– Ny tondra-drano nateraky ny rotsak’orana be loatra ny 20 ka hatramin’ny 23 Janoary 2020 izay namely mafy ny famokaram-bary tany amin’ny Faritra vitsivitsy teto Madagasikara, indrindra tany amin’ny Faritra Alaotra Mangoro izay sompitr’ara-bary voalohany eto Madagasikara ;

– Ny valan’aretina COVID-19 izay nampihena be ny fahafahana mivezivezy noho ny fisian’ny fihibohana.

Na dia teo aza anefa ireo trangan-javatra ratsy anankiroa ireo dia niakatra be ny vokatra masomboly voamarina. Raha 1 398,47 taonina no vokatra tamin’ny 2019 dia tafakatra 2 544,94 taonina izany tamin’ny 2020, izany hoe niakatra 82%. Ity tabilao ity no manome ny an-tsipirihany amin’izany :

 

SOKAJIM-BOLYSANTIONANAM-BOKATRA NOTILIANA NAHAFENO FEPETRATANIMBOLY NOTSIRIHINA KA NEKENA (ha)MASOMBOLY VOAMARINA (T)
MASOMBOLIM-BARY674717,591 765,71
MASOMBOLY SEREALY ANKOATRA NY VARY109580,25635,72
MASOMBOLY LEGOMINOZY48229,09132,36
MASOMBOLY VOAN’ANANA1025,7911,14
TOTAL9331532,722544,94

 

Hametraka hafatra

Your email address will not be published. Required fields are marked *