Lisitry ny Mpikirakira Masomboly

Anarana MpamokatraSata ES Faritra Distrika Vondrona Sokajimboly SokajimbolyKarazamboly
AGRICENTRE SOCIETEItasy Miarinarivo CEREALES, LEGUMINEUSES ARACHIDE, HARICOT, MAÏS, POIS DE TERRE, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFLEUR 11, FOFIFA 173, FOTSIAMBO, MADIKATRA
AGRIMA SOCIETEBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏSIRAT 200
AGRIPROGRES SOCIETEAnalamanga, Sofia Ambohidratrimo, Avaradrano, Mampikony POTAGERES ANAMAMY, ANGIVY, AUBERGINE, CAROTTE, CHOU, CHOU-FLEUR, CONCOMBRE, COURGETTE, HARICOT VERT, LAITUE, OIGNON, PETSAY, POIREAU, POIVRON, POTIRON, RAMIREBAKA, TISSAM, TOMATEBE, BEMOL, BLANC, CORAIL, FOTSY, FRISEE, JAUNE, LAKANA, LAVA, LOCAL, LONG, LONG POURPRE, MAITSO, MAMPIKONY, MARA, MIDIDY, NA, NANTAISE, ROMA, ROMAINE, VANGA, VERT
ANDRI-KO SOCIETEAlaotra Mangoro Ambatondrazaka, Amparafaravola, NA CEREALES, LEGUMINEUSES ARACHIDE, HARICOT, MAÏS, NIEBE, POIS DE TERRE, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIAL, SORGHOADK 18, DAVID, FLEUR 11, FOFIFA 160, IRAT 200, IRAT 201, IRAT 204, LINGOT BLANC, LOCAL, MADIKATRA, MAILAKA, MAILAKA PLUS, MAKALIOKA 34, MANJAN'I BOINA, MIHARY, NERICA 4, NYLON, PRIMAVERA, SEBOTA 406, SEBOTA 63, SEBOTA 70, TSARAVANDRIKA, TSEMAKA
Andriamahazo Bruno PMSMelaky Maintirano CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Andriamahefa Ramarozatovo André PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Andriamaholisoa Onja PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALNERICA 4
Andriamamonjy Nantenaina PMSAnalamanga Anjozorobe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, MAILAKA
Andriamanalina Manampisoa Serge PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
ANDRIAMANALINA SENDRA IRINA SOCIETEAndroy, Vakinankaratra Bekily, Betafo, Mandoto LEGUMINEUSES ARACHIDEFLEUR 11
Andriamanga Voahanginiaina PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏS, RIZ PLUVIALFOTSIAMBO, IRAT 200
Andriambahoaka Lili Modestine PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Andriambahoaka Lydie Chantal PMSItasy Soavinandriana LEGUMINEUSES HARICOTRI 5-2
Andriamialisoa Georges Joah PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Andriamihaja Olivier PMSVakinankaratra Antanifotsy CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Andrianaivo David Phillipe PMSBetsiboka Maevatanana CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Andrianantenaina Edouard PMSMelaky Maintirano CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Andrianjatovo Jean Claude PMSAlaotra Mangoro Moramanga CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34
Andrianoely Razafimalala PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADERAMALADY
Andriatsiresy Velosoa PMSAnalamanga Ambohidratrimo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
APDIP ASSOCIATIONBongolava Tsiroanomandidy CEREALES, LEGUMINEUSES HARICOT, RIZ IRRIGUEMAILAKA, RI 5-2
ASSOCIATION AVOTRA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION FANARENANA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION FFF ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION FILANTSOA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION FIRAISANA II ASSOCIATIONAndroy NA NA NANA
ASSOCIATION FMDB ASSOCIATIONAnosy Amboasary, NA LEGUMINEUSES, NA HARICOT, NAMENANGOE, NA
ASSOCIATION FMDSM ASSOCIATIONAndroy NA NA NANA
ASSOCIATION FMMDA ASSOCIATIONAndroy Ambovombe, NA CEREALES, NA MIL, NABESOMOTSE, NA
ASSOCIATION HERIM-BATO ASSOCIATIONAndroy Ambovombe, NA CEREALES, LEGUMINEUSES, NA MAÏS, NA, NIEBEAMANINAGNOMBE, BABOKE, NA
ASSOCIATION HOAVIN’NY TANTSAHA ASSOCIATIONAnosy Amboasary, NA CEREALES, NA NA, RIZ IRRIGUEMIHARY, NA
ASSOCIATION HTT ASSOCIATIONAndroy Ambovombe, NA CEREALES, LEGUMINEUSES, NA DOLIQUE, NA, POIS DE TERRE, SORGHONA, RASTA, VATOPILETSE, VOROMPOTSY
ASSOCIATION LAZAHOAHY ASSOCIATIONAndroy NA NA NANA
ASSOCIATION LOVASOA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION MAHAVOKATSE ASSOCIATIONAnosy Amboasary, NA LEGUMINEUSES, NA HARICOT, NANA, RI 5-2
ASSOCIATION MALAINDRATSY ASSOCIATIONAnosy Amboasary, NA LEGUMINEUSES, NA HARICOT, NACAL 98, NA
ASSOCIATION MAMIRATRA (Beraketa Androy) ASSOCIATIONAndroy Bekily, NA LEGUMINEUSES, NA HARICOT, NALINGOT BLANC, NA
ASSOCIATION MAMIRATRA (Betroka Anosy) ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION MAMOKATRA (Bekorobo Betroka Anosy) ASSOCIATIONAnosy NA CEREALES, NA NA, RIZ IRRIGUEMIHARY, NA
ASSOCIATION MAMOKATRA (Marotsiraka Amboasary Anosy) ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION MANDROSO ASSOCIATIONAndroy NA NA NANA
ASSOCIATION MANIRISOA MIRAY ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION MAPANANA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION MAVITRIKA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION MBA HOAVOTSE ASSOCIATIONAndroy Ambovombe, NA LEGUMINEUSES, NA ARACHIDE, NABOHA, NA
ASSOCIATION MIRAY HINA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION MVB ASSOCIATIONAndroy Ambovombe, NA LEGUMINEUSES, NA DOLIQUE, NA, NIEBEFARIMASO, MANJA, NA
ASSOCIATION NIRISOA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION RENINJAZA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION RONONOVELO AVIAVY ASSOCIATIONAndroy Ambovombe, NA CEREALES, NA MIL, NABESOMOTSE, NA
ASSOCIATION SAFIDY ASSOCIATIONAndroy Bekily, NA CEREALES, LEGUMINEUSES, NA ARACHIDE, MAÏS, NAFLEUR 11, IRAT 200, NA
ASSOCIATION SIRAGNASOA ASSOCIATIONAnosy Betroka, NA CEREALES, NA NA, RIZ IRRIGUEMIHARY, NA
ASSOCIATION SOAFIANATRA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION SOAFIAVY ASSOCIATIONAndroy Ambovombe, NA CEREALES, LEGUMINEUSES, NA CAJANUS, KONOKE, MUCUNA, NA, NIEBE, SORGHOANDROY, BABOKE, GARADAKE, MAFIRY, NA, RASTA
ASSOCIATION SOATATA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION SOATIRY ASSOCIATIONAndroy NA NA NANA
ASSOCIATION TAHIRISOA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION TANANA TEHIVOATRA ASSOCIATIONAndroy NA NA NANA
ASSOCIATION TARATRA ASSOCIATIONAnosy Betroka, NA CEREALES, NA NA, RIZ IRRIGUEMIHARY, NA
ASSOCIATION TNA ASSOCIATIONAndroy NA NA NANA
ASSOCIATION TSARAVOKATRA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION TSILANIHERY ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION TSOPOTY ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION VARY MAROANAKA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION VATSY ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
ASSOCIATION VONONA ASSOCIATIONAnosy NA, Tolagnaro CEREALES, NA NA, RIZ IRRIGUEMIHARY, NA
ASSOCIATION VORIRIKE ASSOCIATIONAnosy Amboasary, NA CEREALES, LEGUMINEUSES, NA ARACHIDE, MIL, NA, SORGHOBESOMOTSE, KANETY, NA, RASTA
ASSOCIATION ZAFINDRAVALA ASSOCIATIONAnosy NA NA NANA
Bodoarilanto Jackie Michelle PMSBetsiboka Maevatanana CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Boto Andriamahasoa PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 173
CASTELL’S MADAGASCAR SOCIETEAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEANGAKA, DISTA, MAKALIOKA 34, TAHIA, TSEMAKA, TSIMATAHOTROSA, TSIRIRY
CFFAMMA Anosiboribory SOCIETEAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEDISTA, MADIKATRA, MAILAKA, MAKALIOKA 34, MAKALIOKA MALADY, TSEMAKA
CFFAMMA Antsirabe SOCIETEVakinankaratra Antsirabe II CEREALES RIZ PLUVIALCHHOMRONG DHAN, FOFIFA 174
Claire Soa Arline PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Claude PMSVatovavy Fitovinany Mananjary CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
CMS Behara CMSAnosy Amboasary CEREALES, LEGUMINEUSES HARICOT, RIZ IRRIGUECAL 98, RAN'OMBY 4, SEBOTA 231
Coco Francis PMSAnalanjirofo Soanierana Ivongo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
COOPERATIVE AMBININTSOA SOCIETEVakinankaratra Ambatolampy CEREALES RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFOFIFA 173, MAILAKA
COOPERATIVE FIMA SOCIETEItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, MADIKATRA, MAILAKA
COOPERATIVE MIARO SOCIETEAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA, MAKALIOKA 34
COOPERATIVE SALOHY SOCIETEAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
COOPERATIVE TSARAVOHI MIRAY SOCIETEAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34, TSEMAKA
COOPERATIVE TSINJO SOCIETEVakinankaratra Ambatolampy CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
CTAS SOCIETEAndroy, Anosy Amboasary, Ambovombe, Tolagnaro CEREALES, LEGUMINEUSES, OLEAGINEUSES ARACHIDE, CAJANUS, DOLIQUE, HARICOT, KONOKE, MAÏS, MIL, MUCUNA, NIEBE, PETIT POIS, POIS DE TERRE, POIS DU CAP, RICIN, SORGHO, TSIASISAAMANINAGNOMBE, ANDROY, ATOLINKIBO, BABOKE, BESOMOTSE, BEVAOKE, BEVOA, BOHA, BORIKELE, BOTRA, FARIMASO, FLEUR 11, GARADAKE, IRAT 200, KANETY, LOHAPITSE, MAFIRY, MALAINDRAFE, MALAKY, MAMY, MANDRONONO, MANJA, MATSAOTSAOKE, MENANGOE, MENAVOLO, MIARETSE, MORAMASAKE, ONDRAGNE, RASTA, SARETSAKO, SOAMASO, SORAMENA, TSIMEDA, TSIMIPIKE, VATOPILETSE, VOROMPOTSY
Daminaivo Gérard PMSBoeny Mitsinjo CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Elisoa Nomena Andrianambinina PMSAnalamanga Ambohidratrimo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 184
FARIMPANA TANJONA ASSOCIATIONVakinankaratra Antsirabe II CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 159, FOFIFA 180
FEDERATION SAHI ASSOCIATIONMatsiatra Ambony Ambalavao, Ambohimahasoa, Ikalamavony, Lalangina, NA CEREALES MAÏS, RIZ IRRIGUEIRAT 200, MADIKATRA, MAILAKA
FIFAMANOR INSTITUTION DE RECHERCHEVakinankaratra Antsirabe II CEREALES, LEGUMINEUSES RIZ PLUVIAL, SOJACHHOMRONG DHAN, FOFIFA 159, FOFIFA 173, FOFIFA 180, FOFIFA 181, FOFIFA 186, FT 10, OC 11, PANDERMAN
FIKOVAMA SOCIETEMatsiatra Ambony Ambalavao, Isandra CEREALES MAÏS, RIZ IRRIGUEIRAT 200, MAILAKA
Florent PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
FOFIFA Antsirabe INSTITUTION DE RECHERCHEVakinankaratra Antsirabe II, Mandoto CEREALES RIZ PLUVIALCHHOMRONG DHAN, FOFIFA 159, FOFIFA 161, FOFIFA 171, FOFIFA 172, FOFIFA 173, FOFIFA 180, FOFIFA 181, FOFIFA 182, FOFIFA 185, FOFIFA 186, NERICA 11, WAB 880
FOFIFA Atsimo Andrefana INSTITUTION DE RECHERCHEAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUE2798, FOFIFA 187, FOFIFA 188, FOFIFA 189, FOFIFA 190
FOFIFA CALA INSTITUTION DE RECHERCHEAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES, LEGUMINEUSES ARACHIDE, HARICOT, MAÏS, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIAL1347, BALAOULE, CAL 98, FLEUR 11, FOTSIAMBO, IR 38, IR 64, IRAT 200, LINGOT BLANC, MADIKATRA, MAILAKA, MAKALIOKA 34, MAKALIOKA MALADY, MANJAN'I BOINA, MIAFIMBOA, MIHARY, NERICA 4, NERICA 9, ROJOFOTSY, SEBOTA 406, SEBOTA 410, SOAMALANDY, TSEMAKA, TSIRIRY, X 1637, X 1649
FOFIFA Kianjasoa INSTITUTION DE RECHERCHEBongolava Tsiroanomandidy CEREALES RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFOFIFA 160, FOFIFA 161, FOFIFA 173, FOTSIAMBO, MAILAKA, NERICA 11, NERICA 4, NERICA 9, PRIMAVERA, SEBOTA 281
FOFIFA Matsiatra Ambony INSTITUTION DE RECHERCHEAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GCD SOCIETEItasy Arivonimamo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
GPS AINGA ASSOCIATIONVatovavy Ifanadiana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS AMBININTSOA ASSOCIATIONAlaotra Mangoro, Bongolava Ambatondrazaka, Moramanga, Tsiroanomandidy CEREALES, LEGUMINEUSES, NA HARICOT, MAÏS, NIEBE, POIS DE TERRE, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALDAVID, FOFIFA 173, FOTSY, IRAT 200, MADIKATRA, MAILAKA, MAILAKA PLUS, RANJONOMBY, SEBOTA 410
GPS AMI ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 188
GPS ANKATAFA ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY, TSIRESINDRANO
GPS AVOTRA ASSOCIATIONItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFOTSIAMBO, MAILAKA
GPS EZAKA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS EZAKA MIARAMITA ASSOCIATIONAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 173
GPS FANAMBINANA ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY
GPS FITARATRA ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
GPS FITIAVANA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS FIVOARANA ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY, TSIRESINDRANO
GPS FIZASI ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
GPS FMTA ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY, TSIRESINDRANO
GPS FOMIRAY ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 188
GPS HORDEA ASSOCIATIONAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALMADIKATRA, MAILAKA, MAKALIOKA 34, MIHARY, PRIMAVERA, ROJOFOTSY, SEBOTA 406, SEBOTA 410, SOAMALANDY, TSEMAKA
GPS IKOTOMBOLO ASSOCIATIONItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA, MAILAKA
GPS MAGNEVATSARA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MAHASOA ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 188
GPS MAHASOATSARA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MAHATSARA ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 188, FOFIFA 189
GPS MAHAVOKATRA (Alaotra Mangoro) ASSOCIATIONAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEDISTA, MADIKATRA, MAKALIOKA 34
GPS MAHAVOKATRA (Menabe) ASSOCIATIONMenabe Mahabo CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY
GPS MAHEFA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MAHOMBITSARA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MANDRESY ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 188, FOFIFA 189, FOFIFA 190
GPS MAROFOTY ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 189
GPS MAVITRIKA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MAZOTO ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MIARAMIZOTRA ASSOCIATIONMenabe Mahabo CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY
GPS MIASA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MIKALY ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY
GPS MIRAIHINA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MIRANA SOCIETEBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏS, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFOFIFA 173, FOTSIAMBO, IRAT 200, MAILAKA, NERICA 4
GPS MIRANDAVA ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 188
GPS MITADINISOA ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY, TSIRESINDRANO
GPS MITADISOA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MITOVITSARA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS MITSINJO ASSOCIATIONItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, MADIKATRA, MAILAKA
GPS MODRA ID ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS SAFIRA ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY, TSIRESINDRANO
GPS SANTATRA ASSOCIATIONItasy Miarinarivo CEREALES, LEGUMINEUSES ARACHIDE, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFOTSIAMBO, MADIKATRA, MAILAKA, SA 291
GPS SOAMAHAVITARAHA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS SOAMIRAY ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY, TSIRESINDRANO
GPS TAIGNASAMITAIGNA ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 188, FOFIFA 189
GPS TALAKIMANDEHA ASSOCIATIONAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
GPS TAMBATRA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS TMM ASSOCIATIONItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA, MAILAKA
GPS TOLOJANAHARY ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUE2798, FOFIFA 188
GPS TSAFARA ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUE2798, FOFIFA 188
GPS TSARAMARO ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS TSINJOLAVITRA ASSOCIATIONBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
GPS TSIRY ASSOCIATIONMenabe Mahabo CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY
GPS VEHIVAVY MIRANDAVA ASSOCIATIONAtsimo Andrefana Morombe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 189
GPS VITATSARA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS VOLATIANA ASSOCIATIONItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GPS VONONKIASA ASSOCIATIONAtsimo Atsinanana Farafangana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
GROUPE III ASSOCIATIONAndroy Ambovombe CEREALES, LEGUMINEUSES MAÏS, NIEBEAMANINAGNOMBE, FARIMASO
Hanitriniaina Claudine I PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES HARICOTCAL 98
HONEY OF MADAGASCAR SOCIETEAnalamanga NA CEREALES, LEGUMINEUSES, POTAGERES NANA
Jean José PMSSAVA Andapa CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, MADIKATRA, TSIMATAHOTROSA
Kalo Razandry PMSSAVA Andapa CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, TSIRIRY
KBMM SOCIETEBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏS, RIZ IRRIGUEIRAT 200, MAILAKA
Kialohely Bruno PMSAnalanjirofo Fénérive-est CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
KLI SOCIETEMatsiatra Ambony Isandra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
KTVI SOCIETEBongolava Fenoarivobe, Tsiroanomandidy CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
LE GRANARIUM SOCIETEAnalamanga, Bongolava, Itasy Ambohidratrimo, Miarinarivo, Tsiroanomandidy CEREALES, LEGUMINEUSES, POTAGERES NIEBE, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALMAILAKA
Leonos Edwin PMSVatovavy Fitovinany Manakara CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Mahafaly Jean Pierre PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Maminirina Alberto PMSMenabe Mahabo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Mandimbiarilala Ronaldoli PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
MASOMBOLY VOAFANTINA DOMINIQUE SOCIETEAnalamanga NA POTAGERES ANGIVY, AUBERGINE, BETTERAVE, CAROTTE, CHOU, CONCOMBRE, CORIANDRE, COURGETTE, LAITUE, PAK-CHOI, PE-TSAÏ, POTIRON, RADIS, RAMIOLANA, RAMIREBAKA, TISSAM, TOMATEBATAVIA JAUNE, BEMOL, BLANC, BORIBORY, CHINOIS, JAUNE, KADA, LAVA, MARA, NANTAISE, ROUGE, VANGA FOTSY, VERT
MASOMBOLY ZINA ASSOCIATIONAnalamanga Ambohidratrimo POTAGERES CAROTTE, CONCOMBRE, COURGETTE, HARICOT, HARICOT VERT, LAITUE, PACK CHOÏ, PERSIL, PETSAY, POIVRON, RAMIREBAKANA
MATAGRI SOCIETEAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES MAÏSIRAT 200
MV DOM SOCIETEAnalamanga, Itasy Ambohidratrimo, Fianarantsoa, Manjakandriana, Miarinarivo LEGUMINEUSES, POTAGERES ANAMAMY, ANATSONGA, ANGIVY, AUBERGINE, BETTERAVE, CAROTTE, CHOU, CONCOMBRE, COURGETTE, EPINARD, HARICOT, HARICOT VERT, NAVET, OIGNON, PACK CHOÏ, PASTEQUE, PETIT POIS, PETSAY, POIREAU, POIVRON, POTIRON, RADIS, RAMIOLANA, RAMIREBAKA, TISSAM, TOMATEBEMOL, BLANC, BORIBORY, CHINOIS, CONGO, FOTSY, GASY, JAUNE, LAVA, LAVALAVA, LAVALAVA MAFY KELY, LECOFRUIT FOTSY VOA, LECOFRUIT MAITSO (MAINTY VOA), LONG, MAITSO, MARA, NA, NANTAISE, POMME VERT, ROND, ROUGE, VANGA, VANGA FOTSY, VANGA HODITRA, VERT
Ndiany Julien PMSSAVA Andapa CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, MADIKATRA
Nirinarisoa Maurice PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Norbert Razafindrakoto PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
OPR CPM ASSOCIATIONAmoron'i Mania Ambatofinandrahana, Ambositra CEREALES MAÏSIRAT 200
OPR CRAM SOCIETEMatsiatra Ambony Ambohimahasoa, Ikalamavony, Isandra, Lalangina, NA, Vohibato CEREALES, LEGUMINEUSES HARICOT, RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, FOFIFA 183, MAILAKA, RANJONOMBY, RI 5-2, SEBOTA 402
OPR FAFIAM ASSOCIATIONAmoron'i Mania Ambatofinandrahana, Ambositra, Fandriana, Manandriana, NA CEREALES RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALCHHOMRONG DHAN, FOFIFA 159, FOFIFA 173, MADERAMALADY, MAILAKA
OPR FIMPAVA ASSOCIATIONIhorombe Iakora, Ihosy CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
OPR SOA GNY MIVOATSY ASSOCIATIONIhorombe Ihosy CEREALES MAÏSIRAT 200
OPR SOAMITAMBATRA ASSOCIATIONAmoron'i Mania Ambatofinandrahana, Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFOFIFA 161, MAILAKA, MAKALIOKA 34
Philemon PMSAnalanjirofo Soanierana Ivongo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
PRODUCTEUR DE SEMENCES NOTAHIANA PMSAnalamanga Ambohidratrimo, Ankazobe LEGUMINEUSES, POTAGERES CAROTTE, CHOU, CONCOMBRE, COURGETTE, HARICOT, LAITUENA
PROFARM SOCIETEBongolava, Itasy Soavinandriana, Tsiroanomandidy CEREALES, LEGUMINEUSES MAÏS, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIAL, SOJAFOFIFA 161, FOTSIAMBO, IRAT 200, MAILAKA, NERICA 4, PANDERMAN
Rabearinosy PMSAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34
Rabemahafaly Herinjato Jean Claude PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALNERICA 4
Rabemananjara Georges PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES HARICOTTSARAVANDRIKA
Rabenandrasana Célestin PMSAnalamanga Avaradrano CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rabevahoaka Jean Boniface PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rafanomezantsoa Tolojanahary Barthélémy PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rafierenantsoa Iréné Henri PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALCHHOMRONG DHAN
Rafiravoankavana Gaspard PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rahantarimalala Berthe Ignace PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Raharimalala Honorine PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Raharimanoa Edwin PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34
Raharinirina Marie Chantal PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 159
Raharinirina Rondroniaina PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Raheliarisoa Jeannine PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rahelinirina Vololoniaina PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Raherimanana Jean Chris PMSAnalanjirofo Soanierana Ivongo CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Raherimanana Jean Roland PMSItasy Soavinandriana CEREALES, LEGUMINEUSES HARICOT, RIZ IRRIGUEMAILAKA, RI 5-2
Rajoelison Rodolphe PMSVakinankaratra Antsirabe II LEGUMINEUSES HARICOTCAL 98
Rakoto Georges PMSVatovavy Fitovinany Manakara CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakoto Régis PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotoarijaona Justin Joseph PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES RIZ PLUVIALNERICA 9
Rakotoarimanana Armand PMSVakinankaratra Antanifotsy CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotoarisoa Herinantenaina Lucien Gérard PMSAmoron'i Mania Fandriana CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 173
Rakotoarisoa Zafimaro Chrystophe PMSBetsiboka Maevatanana CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Rakotoarison PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotoarivelo Roger PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotomalala Benandrasana PMSVatovavy Fitovinany Manakara CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotomalala Iriela PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏSIRAT 200
Rakotomamonjy Philippe PMSVakinankaratra Antsirabe I CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Rakotomampionona David PMSVatovavy Fitovinany Mananjary CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotonandrasana Rakotonirina Alphonse PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADERAMALADY
Rakotondrajaona Rahanitriniainajaona PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Rakotondramanana André PMSAnalamanga Manjakandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotondramanana Elie Jean PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotondranaivo Andriamifidy Narindra PMSMelaky Maintirano CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Rakotondranaivo Morille PMSBetsiboka Maevatanana CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Rakotondraparany Georges PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotondratiana José Martin PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotondratsimba Jean Laurent PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotoniaina Rolland PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES ARACHIDEFLEUR 11
Rakotonirina Edmond PMSAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Rakotonirina Nomenjanahary Victor PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rakotonirina Rijason PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFOTSIAMBO, MAILAKA
Rakotonirina Tezandry Christophe PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES RIZ PLUVIALFOTSIAMBO
Rakotorahalahy Jean Roger PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 173
Rakotosoa Gilbert PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Rakotoson Robert PMSBoeny Mitsinjo CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Ralahajanahary Aimé PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ralainirina Patrick Victor PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏSIRAT 200
Ralaivaomampionona Andry Justin PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ralasinjanahary Njaka Bien Aimé PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ralisoamampionona Dina Céline PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES ARACHIDEFLEUR 11
Ramaminiaina Nomenjanahary PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ramamonjisoa Armand Delphin PMSBoeny Mahajanga II CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Ramanandafy Heritiana PMSAlaotra Mangoro Moramanga CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ramanandraisoa Idelay Jean Aimé PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES HARICOTCAL 98
Ramanantsialonina Jean Prosper PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Ramandimbisoa Harimanana PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Ramanoara Georges PMSAnalamanga Manjakandriana CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, MAILAKA
Ramarolahy PMSVatovavy Fitovinany Mananjary CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ramiandrisoa Frédéric PMSItasy Soavinandriana CEREALES, LEGUMINEUSES HARICOT, RIZ IRRIGUEMAILAKA, RI 5-2
Ranaivondrampeno PMSVakinankaratra Ambatolampy CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Randimbison Andriamparany PMSAnalamanga Manjakandriana CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Randriamampionona Nirina Christian PMSAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES RIZ IRRIGUETSEMAKA
Randriamampiononarivo Danny PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Randriamananjara Jean Blasius PMSBoeny Ambatoboeny CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Randriamanantena Jean PMSAnalamanga Anjozorobe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Randriamanantena Jean Jacques PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Randriamanantsoa Alexandre Victor PMSBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Randriamanantsoa Alfred PMSVakinankaratra Antanifotsy CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Randriamboavonjy Charlot PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES HARICOTTSARAVANDRIKA
Randriambola Julien PMSAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34, TSEMAKA
Randriamiaja Alfred PMSAnalamanga Atsimondrano CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Randriamialy André PMSAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34, TSEMAKA
Randriamialy Annie PMSAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUETSEMAKA
Randriamialy Ny Avotra Lucien PMSAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA MALADY
Randriamiandrasoa PMSAlaotra Mangoro Moramanga CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34
Randriamiarinjato Jean Olivier PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏS, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALFOTSIAMBO, IRAT 200, MAILAKA, NERICA 4
Randrianambininirina Vahandanitra Mahefasoa Fidelis PMSAnalamanga Ambohidratrimo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, MAILAKA
Randrianarisoa PMSAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES RIZ IRRIGUETSEMAKA
Randrianarivo Antoine PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Randrianarivony Alexandre PMSVatovavy Fitovinany Manakara CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Randrianarivony Jules PMSBoeny Ambatoboeny CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Randrianasolo Amad PMSBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Randrianasolo Herison Rodolphe PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Randrianasolo Robert PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Randrianatoandro Laza PMSAnalamanga Anjozorobe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Randrianimady Joseph Daniel PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏSIRAT 200
Randriarisoa Jean Marie Rina PMSAmoron'i Mania Manandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Randriasamson Daniel PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 173
Ranivoarimanana Sylvie PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ranomenjanahary Victor PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 173
Rasamimanana Pierre Fidel PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasoalalao Albine PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADERAMALADY
Rasoamanampy Félistine PMSAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34
Rasoamanandray Nivonirina PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADERAMALADY
Rasoanambininjanahary Céline PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasoanandrasana Ferdine PMSVatovavy Fitovinany Manakara CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasoanandrasana Lucienne PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Rasoanandrasana Miriame PMSVatovavy Fitovinany Manakara CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasoanarivo Suzanne Marie Collette PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 173
Rasoanjanahary PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES HARICOTTSARAVANDRIKA
Rasoarilanto Marie Justine PMSAnalamanga Ambohidratrimo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, FOFIFA 183, MAILAKA
Rasoarimalala Angeline PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasoarimalala Hanitriniaina PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasoarimalala Méline PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasoarimalala Perle Louisette PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasoarimanga Modestine Marie Chantal PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Rasolofo Bardin PMSSAVA Andapa CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, TSIMATAHOTROSA
Rasoloniaina Bertine Olive PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES HARICOTRANJONOMBY
Rasolonjanahary Marie Jeannine PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ratahirinirina Arimalala PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALNERICA 4
Ratolojanahary Falimanana PMSAnalamanga Ambohidratrimo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ratolotra Andriambolafotsy PMSItasy Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ratsimbazafy Clément PMSAnalanjirofo Soanierana Ivongo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Ratsimbazafy Jean François PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 159
Ratsimbazafy Philippe PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ratsizanaka Fanantenana PMSAlaotra Mangoro Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Ravaoarimalala Agrippine PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Ravaoarisoa Germaine PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Ravaonarivo Nivonirina Angeline PMSAnalamanga Ankazobe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Ravaondrina Christine PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMADERAMALADY
Ravaondrina Marie Perlette PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Raveloarinoro Faramalala Noëline PMSAnalamanga Ankazobe CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Raveloarison Gilbert PMSSAVA Andapa CEREALES RIZ IRRIGUETSIMATAHOTROSA, TSIRIRY
Ravelomanana Alexandre Delphin PMSSAVA Andapa CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA, TSIMATAHOTROSA, TSIRIRY
Ravelomanantsoa Alphonse Dieu Donné PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafimaharavo dit Ralaiza PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADERAMALADY
Razafimaharo Hajaniaina PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafimaharo Randriambololona PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafimahatradraibe Samuel PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafimahatratra Charles PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALNERICA 4
Razafimaro Jean Baptiste PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34
Razafindrabe Sitrakiniaina PMSItasy Soavinandriana LEGUMINEUSES HARICOTRI 5-2
Razafindrahanta Sahondranirina PMSAlaotra Mangoro Moramanga CEREALES RIZ IRRIGUEMAKALIOKA 34
Razafindraibe Raymond Alfred PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏS, RIZ IRRIGUEIRAT 200, MAILAKA
Razafindrakoto Daniel PMSBoeny Mahajanga II CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Razafindrakoto Gerard PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafindrakoto Rojo Fenosoa PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafindrasoa Juliette PMSVatovavy Fitovinany Mananjary CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafindravao Marie Josephine PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafindrina Herisoa PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafindrina Rose de Lima PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADIKATRA
Razafinomeny Claude PMSVatovavy Fitovinany Manakara CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafisolo Maminiaina PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razafitsiarovana Germaine PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ PLUVIALFOFIFA 159
Razakandrainy René PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana LEGUMINEUSES HARICOTCAL 98
Razanadrasoa Blandine PMSAmoron'i Mania Ambositra CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razanajaza Noarline Florine PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razanakolonarivo Faliarivony PMSItasy Miarinarivo, Soavinandriana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Razanamalala Jocyline PMSAnalanjirofo Fénérive-est CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Razanamiadana Jean François PMSAnalanjirofo Soanierana Ivongo CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Razanantsoa Marie Odette PMSVakinankaratra Ambatolampy CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
RELHARF AGROBUSINESS SOCIETEVakinankaratra Mandoto CEREALES MAÏS, RIZ IRRIGUE, RIZ PLUVIALCHHOMRONG DHAN, FOFIFA 159, FOFIFA 160, FOFIFA 172, FOFIFA 173, FOFIFA 180, FOTSIAMBO, IRAT 200, MAILAKA, NERICA 4
Rivoniaina Christophe PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMADERAMALADY
SCAA SOCIETEAlaotra Mangoro Ambatondrazaka, Amparafaravola CEREALES RIZ IRRIGUEDISTA, FOFIFA 160, MADIKATRA, MAILAKA, MAKALIOKA 34, SOAMALANDY, TSEMAKA
SEED-FAS LANIERA VAOVAO SOCIETEAnalamanga, Vakinankaratra Ambohidratrimo, Andranomanelatra LEGUMINEUSES, POTAGERES ANAMALAHO, ANAMAMY, ANANDRANO, ANAPATSA, ANGIVY, AUBERGINE, BETTERAVE, CAROTTE, CHOU, CHOU-FLEUR, CIBOULE, CONCOMBRE, CORIANDRE, COURGETTE, FENOUIL, GOMBO, HARICOT, HARICOT VERT, LAITUE, NAVET, PACK CHOÏ, PERSIL, PETIT POIS, PETSAY, PIMENT, POIREAU, POIVRON, POTIRON, RADIS, RAMIREBAKA, ROQUETTE, TISSAM, TOMATEATODY (FOTSY LAVA), BATAVIA VERT, BE, BEMOL, BINDA, BLANC LONG IVOIRE, BORIBORY (PETAKA), BRE KELY, CHINOIS, COMMUN, DE CHINE POILU, DE CHINE SANS FIBRE, ESPELETTE, FANTSIN'AKOHO, FEUILLE DE CHÊNE ROUGE, FEUILLE DE CHÊNE VERT (RASTA MAITSO°, GASY, GEANT, GEANTE, GOLD, IVA, JAUNE LANIERA, KADA, LAVA MAITSO, LINGOT BLANC, LOCAL, LONG BLANC IVOIRE, MADEMOISELLE, MAITSO, MANJA, MANJA LBR, MAVO, MAVOKELY LOCAL, MIDIDY, NA, NANTAISE, NANTAISE AMELIOREE, PILO, POMME BRE KELY, POMME JAUNE LANIERA, POMME VERT LANIERA, RAITRA, RAITRA LBR, RANJONOMBY, ROMA, ROTSAKA, ROUGE, ROUGE CHERRY BELL, SPECIAL, TANETY, TANYA, TELORIRANA, VANGA, VANGA LOCAL, VERT, VERT CHANVRE LANIERA, VERT LANIERA, VERT SOAMANDROSO, ZAVAL
SEEDFAS LANIERA VAOVAO SOCIETEAnalamanga Ambohidratrimo POTAGERES ANAMAMY, ANANDRANO, ANAPATSA, BETTERAVE, CAROTTE, CHOU, CHOU-FLEUR, CIBOULE, CONCOMBRE, CORIANDRE, COURGETTE, GOMBO, HARICOT VERT, LAITUE, NAVET, PE-TSAÏ, PERSIL, PETIT POIS, PIMENT, POIVRON, POTIRON, RADIS, RAMIREBAKA, TISSAM, TOMATENA
SEEDLAN SOCIETEAnalamanga Ambohidratrimo CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, MAILAKA, VL
SEMENCE AVOTRA ASSOCIATIONAnalamanga Ambohidratrimo, Manjakandriana, Miarinarivo POTAGERES ANAMALAHO, ANAMAMY, ANGIVY, AUBERGINE, BETTERAVE, CAROTTE, CHOU, CHOU-FLEUR, CONCOMBRE, COURGETTE, LAITUE, OIGNON, PACK CHOÏ, PETSAY, POIVRON, RAMIREBAKA, TISSAM, TOMATEBATAVIA, BE, BLANC, BRE KELY, FOTSY, FOTSY LAVA, JAUNE, LONG, LONG VIOLET, MAITSO, MANGA VAO, NA, NANTAISE, POMME VERT, ROMA, ROUGE, VANGA BLANC, VANGA FOTSY, VERT
SFMT ASSOCIATIONVakinankaratra Antsirabe II LEGUMINEUSES HARICOTCAL 98
SILAC SOCIETEAlaotra Mangoro Ambatondrazaka CEREALES RIZ IRRIGUEDISTA, MAKALIOKA 34, SOAMALANDY, TSEMAKA, TSIRIRY
Soarivo Larissa Clotilde PMSSAVA Andapa CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160
Tafika Alexandre PMSBoeny Marovoay CEREALES RIZ IRRIGUETSIRESINDRANO
Taosy Indalana PMSAnalanjirofo Vavatenina CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Tiamilanto Elodie PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Todivelo Armel PMSAnalanjirofo Vavatenina CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Tody Ernest PMSAtsinanana Toamasina II CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Tojonilaina Ratolojanahary PMSItasy Miarinarivo CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Vahiny Venor PMSAnalanjirofo Fénérive-est CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
VALY PROD SEM SOCIETEItasy, Menabe Belo sur Tsiribihina, Miandrivazo, Miarinarivo, Soavinandriana CEREALES, LEGUMINEUSES ARACHIDE, HARICOT, MAÏSFLEUR 11, IRAT 200, LINGOT BLANC, MAILAKA, RI 5-2
Velomaro Marcellin PMSVatovavy Fitovinany Mananjary CEREALES RIZ IRRIGUEMAILAKA
Velondrazana PMSAnalanjirofo Fénérive-est CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Veviette PMSAnalanjirofo Fénérive-est CEREALES RIZ IRRIGUEMIHARY
Voahangimbolamena Rado Joelson PMSBetsiboka Maevatanana CEREALES RIZ IRRIGUEMAHADIGNY
Vonomahatratra Joseph PMSBongolava Tsiroanomandidy CEREALES MAÏS, RIZ IRRIGUEIRAT 200, MAILAKA
YUAN’S MADAGASCAR SOCIETESAVA NA CEREALES RIZ HYBRIDEWEICHU 902-3
Zafimanjato PMSAmoron'i Mania Ambatofinandrahana CEREALES MAÏSIRAT 200
ZAFISOA SOCIETEMatsiatra Ambony Fianarantsoa POTAGERES CAROTTE, CHOU, CONCOMBRE, COURGETTE, PETSAY, RAMIREBAKACHINOIS, JAUNE, NA, TOUCHON, VANGA, VERT CHANVRE
Zazaha Zokin’Imoro PMSSAVA Andapa CEREALES RIZ IRRIGUEFOFIFA 160, TSIRIRY