LANONANA FIANIANAN’IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY CONTROLEUR MIISA EFATRA SY INSPECTEUR MIISA ENINA AMBIN’NY FOLO ARY NY FANOLORONA FITAOVANA

Ny Alatsinainy 22 aprily 2024, ny fianianana nataon’ireo Mpitsirika masomboly vaovao controlera efatra sy ireo inspektera miisa enina ambin’ny folo tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany tao Anosy dia hetsika iray manan-danja hiantohana ny fahazoan’antoka sy ny kalitaon’ny masomboly vokarina sy zaraina eto Madagasikara. Mianiana izy ireo fa hanao ny andraikiny ampahamarinana sy tsy manavakavaka.

Ireo Mpitsirika masomboly vaovao ao amin’ny SOC ireo dia nandalo fiofanana teorika sy pratika niaraka tamin’ny fanohanan’ny Tetikasa PURPA, mahakasika indrindra ny Lalàna momban’ny masomboly, ny andraikitr’izy ireo, ny fomba fanaraha-maso ary ny fenitry ny kalitaon’ny masomboly.  Avy amin’ny faritra 7 iasan’ny Tetikasa voalaza etsy aloha izy ireo, anisan’izany i Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Atsimo Andrefana, Boeny, Diana, Sava ary Vakinankaratra.

Ny fizarana ny akanjo, ny kasikety, ny karatra ary ny fanamarinana ho an’ireo Mpitsirika masomboly vaovao dia afaka manamafy ny fahatsapan’izy ireo fa tena tompon-draharaha ao amin’ny ekipa SOC ary hanampy azy ireo ho mora fantarina eny an-tsaha. Ireo akanjo ireo dia mampiseho ny anaran’ny SOC mba hanamorana ny fahafantarana azy sy ny fahefany.

Nandritra ny kabariny dia nanamafy ny Minisitrin’ny Fambolena sy ny Fiompiana fa fitaovana lehibe ny masomboly amin’ny fampitomboana ny tahan’ny vokatra. Ny fampiasana masomboly tsara kalitao dia afaka mampitombo hatramin’ny 30% amin’ny fitomboan’ny vokatra isaky ny hektara.

Azo lazaina fa ity lanonana ity dia nanazava ny zavatra andrasana eo amin’ny sehatry ny fahaiza-manao, ny etika ary ny andraikitra amin’ny fanatanterahana ny adidin’ny Mpitsirika masomboly mba hiantohana ny fanarahana ny fenitra sy ny fitsipika manan-kery.

Raha fintinina, ny fianianan’ny controlera sy inspektera vaovao miisa roapolo ary ny fizarana fitaovana dia tena manan-danja mba hanamafisana ny kalitao sy ny fahombiazan’ny fanaraha-maso ny masomboly.

Fianianan'ireo Mpitsirika masomboly miisa roapolo
Fianianan’ireo Mpitsirika masomboly miisa roapolo
Ireo Mpitsirika masomboly vaovao miisa 20 ao amin'ny SOC
Ireo Mpitsirika masomboly vaovao miisa 20 ao amin’ny SOC
Fizarana mari-pankasitrahana, karatra ary akanjo enti-miasa
Fizarana mari-pankasitrahana, karatra ary akanjo enti-miasa

Hametraka hafatra

Your email address will not be published. Required fields are marked *