2020, taona niakaran’ny vokatra masombolim-bary voamarina saika ho roa avo heny

Tamin’ny taona 2019 dia 1 001,08 taonina ny vokatra masombolim-bary voamarina ka ny 869,48 taonina dia vary an-drano ary ny 131,6 taonina dia vary an-tanety.

Tamin’ny 2020 kosa nefa dia niakatra be io vokatra masombolim-bary voamarina io ka nahatratra 1 765,71 taonina, izany hoe efa saika ho avo roa heny ny fiakarana. Ity tabilao ity no manome ny an-tsipirian’izany :

SOKAJIM-BOLYSANTIONANAM-BOKATRA NOTILIANA NAHAFENO FEPETRATANIMBOLY NOTSIRIHINA KA NEKENA (ha)MASOMBOLY VOAMARINA (T)
Masombolim-bary Fototra voalohany  sy faharoa

57

17,44

23,11

Masombolim-bary voamarina

617

700,15

1742,60

TOTALY

674

717,59

1 765,71

 

Hametraka hafatra

Your email address will not be published. Required fields are marked *