Vaovaon’ny Faritra

LANONANA FIANIANAN’IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY CONTROLEUR MIISA EFATRA SY INSPECTEUR MIISA ENINA AMBIN’NY FOLO ARY NY FANOLORONA FITAOVANA

Ny Alatsinainy 22 aprily 2024, ny fianianana nataon’ireo Mpitsirika masomboly vaovao controlera efatra sy ireo inspektera miisa enina ambin’ny folo tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany tao Anosy dia hetsika iray manan-danja hiantohana ny fahazoan’antoka sy ny kalitaon’ny masomboly vokarina sy zaraina eto Madagasikara. Mianiana izy ireo fa hanao ny andraikiny ampahamarinana sy tsy manavakavaka. Ireo …

LANONANA FIANIANAN’IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY CONTROLEUR MIISA EFATRA SY INSPECTEUR MIISA ENINA AMBIN’NY FOLO ARY NY FANOLORONA FITAOVANA Tohiny »

FITSIDIHANA NIARAKA NY 19 KA HATRAMIN’NY 28 MARTSA 2024 TEO AMIN’NY EKIPA GCSM (Global Collaboration on SORGHUM& MILLET) SY PIL (Peanut Innovation Lab), SOC, FOFIFA ARY NY EKIPA TEO AMIN’NY TETIKASA APEMBA MOMBA NY FITSIDIHANA IREO ANDRANA AMIN’NY KARAZANA APEMBA SY VOANJO AVY ANY IVELANY MBA AHAFAHANA MANAO NY FANKATOAVANA

Ny karazana voasoratra ao amin’ny katalaogy (CNEV) ihany no azo vokarina, mba ahafahana manao ny fanamarinana. Ny Tetikasa Apemba, izay vatsian’ny USAID ara-bola ary miara-miasa amin’ ny Global Collaboration on SORGHUM & MILLET, ny Peanut Innovation Lab, ny College of Agricultural & Environmental Sciences UNIVERSITY OF GEORGIA ary ny FOFIFA, dia mikendry ny hampiditra karazana …

FITSIDIHANA NIARAKA NY 19 KA HATRAMIN’NY 28 MARTSA 2024 TEO AMIN’NY EKIPA GCSM (Global Collaboration on SORGHUM& MILLET) SY PIL (Peanut Innovation Lab), SOC, FOFIFA ARY NY EKIPA TEO AMIN’NY TETIKASA APEMBA MOMBA NY FITSIDIHANA IREO ANDRANA AMIN’NY KARAZANA APEMBA SY VOANJO AVY ANY IVELANY MBA AHAFAHANA MANAO NY FANKATOAVANA Tohiny »

Mpitsirika masomboly miisa 105 nahavita fianianana

Ny 03 Jona 2019 no nisy Fianianana voalohany nataon’ireo Mpitsirika masomboly ka tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany Anosy Antananarivo no nanaovana izany. 105 no isan’ireo Mpitsirika masomboly vita fianianana ireo ary izy ireo dia miparitaka any amin’ny Faritra 22 eto Madagasikara. 4 ka hatramin’ny 6 eo ho eo ny isan’ny Mpitsirika masomboly isaky ny Faritra.

Masomboly voamarina mitotaly 2 544,94 taonina no vokatra teto Madagasikara tamin’ny taona 2020

Na dia teo aza ny fisian’ireo loza voajanahary sy olana maro samihafa nitranga nandritra ny taona 2020 (tondra-drano tamin’ny fiantombohan’ny taona, avy eo ny valan’aretina COVID-19), dia niakatra be ny vokatra masomboly voamarina. Raha 1 398,47 taonina no vokatra tamin’ny 2019 dia tafakatra 2 544,94 taonina izany tamin’ny 2020, izany hoe niakatra 82%.