Vaovaon’ny SOC

LANONANA FIANIANAN’IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY CONTROLEUR MIISA EFATRA SY INSPECTEUR MIISA ENINA AMBIN’NY FOLO ARY NY FANOLORONA FITAOVANA

Ny Alatsinainy 22 aprily 2024, ny fianianana nataon’ireo Mpitsirika masomboly vaovao controlera efatra sy ireo inspektera miisa enina ambin’ny folo tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany tao Anosy dia hetsika iray manan-danja hiantohana ny fahazoan’antoka sy ny kalitaon’ny masomboly vokarina sy zaraina eto Madagasikara. Mianiana izy ireo fa hanao ny andraikiny ampahamarinana sy tsy manavakavaka. Ireo …

LANONANA FIANIANAN’IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY CONTROLEUR MIISA EFATRA SY INSPECTEUR MIISA ENINA AMBIN’NY FOLO ARY NY FANOLORONA FITAOVANA Tohiny »

FITSIDIHANA NIARAKA NY 19 KA HATRAMIN’NY 28 MARTSA 2024 TEO AMIN’NY EKIPA GCSM (Global Collaboration on SORGHUM& MILLET) SY PIL (Peanut Innovation Lab), SOC, FOFIFA ARY NY EKIPA TEO AMIN’NY TETIKASA APEMBA MOMBA NY FITSIDIHANA IREO ANDRANA AMIN’NY KARAZANA APEMBA SY VOANJO AVY ANY IVELANY MBA AHAFAHANA MANAO NY FANKATOAVANA

Ny karazana voasoratra ao amin’ny katalaogy (CNEV) ihany no azo vokarina, mba ahafahana manao ny fanamarinana. Ny Tetikasa Apemba, izay vatsian’ny USAID ara-bola ary miara-miasa amin’ ny Global Collaboration on SORGHUM & MILLET, ny Peanut Innovation Lab, ny College of Agricultural & Environmental Sciences UNIVERSITY OF GEORGIA ary ny FOFIFA, dia mikendry ny hampiditra karazana …

FITSIDIHANA NIARAKA NY 19 KA HATRAMIN’NY 28 MARTSA 2024 TEO AMIN’NY EKIPA GCSM (Global Collaboration on SORGHUM& MILLET) SY PIL (Peanut Innovation Lab), SOC, FOFIFA ARY NY EKIPA TEO AMIN’NY TETIKASA APEMBA MOMBA NY FITSIDIHANA IREO ANDRANA AMIN’NY KARAZANA APEMBA SY VOANJO AVY ANY IVELANY MBA AHAFAHANA MANAO NY FANKATOAVANA Tohiny »

IRAKA NIARAHAN’NY FOFIFA SY NY SOC TANY AMBOVOMBE MAHASIKA NY FIJERENA NY TOETOETRY NY KARAZANA VOLY EO AN-TOERANA SY NY FIVORIAN’NY KOMITY CIRCIV AO ANATIN’NY RAFITRA SQD NIARAKA TAMIN’NY CTAS NY 11 KA HATRAMIN’NY 16 DESAMBRA 2023

Ny andro voalohany tamin’ny iraka dia nifantoka tamin’ny fitsidihana tany Agnarafaly (CPSA) mba anohizana ny asa fijerena ny toetoetry sy ny fankatoavana ny karazana eo an-toerana. Ny andron’ny 13 desambra 2023 dia nifototra tamin’ny fanavaozana ny sata sy ny Fitsipika anatin’ny ny CIRCIV sy ny fankatoavana ny fenitra vaovao ny SQD tao amin’ny Hotely Thaliako …

IRAKA NIARAHAN’NY FOFIFA SY NY SOC TANY AMBOVOMBE MAHASIKA NY FIJERENA NY TOETOETRY NY KARAZANA VOLY EO AN-TOERANA SY NY FIVORIAN’NY KOMITY CIRCIV AO ANATIN’NY RAFITRA SQD NIARAKA TAMIN’NY CTAS NY 11 KA HATRAMIN’NY 16 DESAMBRA 2023 Tohiny »

FANAMAFISANA NY FAHAIZA-MANAO NY MPAMPIOFANA SQD (Semences de Qualité Déclarée) SY NY SOLOTENAN’NY MPAMOKATRA OPB (organisateurs de production de base) MIARAKA AMIN’NY FANDAHARAN’ASA DEFIS SY NY FAO (SAMPANDRAHARAHA NY FIRENENA MIKAMBANA MISAHANA NY FAMBOLENA SY NY SAKAFO) TANY FARADOFAY NY 27 NOVAMBRA KA HATRAMIN’NY 03 DESAMBRA 2023

Ny atrik’asa fanamafisana ny fahaiza-manao ny Mpampiofana SQD sy ny solotenan’ny mpamokatra OPB miaraka amin’ny DEFIS sy ny FAO dia manana ny lanjany lehibe eo amin’ny fanatsarana sy ny fahazoana miaraka ny rafitra SQD sy ny fanamafisana ny fanavaozana ny fenitra. Ny fenitra amin’ny fanokanam-boly izay sarotra tanterahina dia voalaza nandritra ny fiofanana. Ny fenitra …

FANAMAFISANA NY FAHAIZA-MANAO NY MPAMPIOFANA SQD (Semences de Qualité Déclarée) SY NY SOLOTENAN’NY MPAMOKATRA OPB (organisateurs de production de base) MIARAKA AMIN’NY FANDAHARAN’ASA DEFIS SY NY FAO (SAMPANDRAHARAHA NY FIRENENA MIKAMBANA MISAHANA NY FAMBOLENA SY NY SAKAFO) TANY FARADOFAY NY 27 NOVAMBRA KA HATRAMIN’NY 03 DESAMBRA 2023 Tohiny »

FITSIDIHANA NY FAMOKARANA SY NY FANAZARANA NY ZANAKAZO AZO AVY AMIN’NY FAMOKARANA AVY AMIN’NY TAMBATRIN’NY SELA ATAO ANATY LABORATOARA TAO AMINY TOERAM-PAMOKARANA ROBENS

Ny 20 septambra 2023, ny Ekipa Teknika ny SOC teto Nanisana dia nanao fitsidihana ny Orinasa Robens tao Ambohimarina Antananarivo Avarandrano, izay tarihin’ny Filoha Tale Jeneraliny Andriamatoa Zaka RAKOTONINDRAINY. Hatreto dia io Orinasa io ihany aloha no manao ny famokarana sy ny fanazarana ny zanakazo azo avy amin’ny famokarana ny tambatrin’ny sela atao anaty Laboratoara. …

FITSIDIHANA NY FAMOKARANA SY NY FANAZARANA NY ZANAKAZO AZO AVY AMIN’NY FAMOKARANA AVY AMIN’NY TAMBATRIN’NY SELA ATAO ANATY LABORATOARA TAO AMINY TOERAM-PAMOKARANA ROBENS Tohiny »

Mpitsirika masomboly miisa 105 nahavita fianianana

Ny 03 Jona 2019 no nisy Fianianana voalohany nataon’ireo Mpitsirika masomboly ka tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany Anosy Antananarivo no nanaovana izany. 105 no isan’ireo Mpitsirika masomboly vita fianianana ireo ary izy ireo dia miparitaka any amin’ny Faritra 22 eto Madagasikara. 4 ka hatramin’ny 6 eo ho eo ny isan’ny Mpitsirika masomboly isaky ny Faritra.

Masomboly voamarina mitotaly 2 544,94 taonina no vokatra teto Madagasikara tamin’ny taona 2020

Na dia teo aza ny fisian’ireo loza voajanahary sy olana maro samihafa nitranga nandritra ny taona 2020 (tondra-drano tamin’ny fiantombohan’ny taona, avy eo ny valan’aretina COVID-19), dia niakatra be ny vokatra masomboly voamarina. Raha 1 398,47 taonina no vokatra tamin’ny 2019 dia tafakatra 2 544,94 taonina izany tamin’ny 2020, izany hoe niakatra 82%.