Non classé

FIOFANANA NY TEKNISIAN’NY CÔTÉ SUD AHAZOANA NY FANKATOAVANA AMIN’NY MAHA-MPIKIRAKIRA MASOMBOLY

Notontosaina ny 14 ka hatramin’ny 16 novambra 2023 tany Farafangana ny fiofanana ny Teknisianina mpitantsoroka COTE SUD mba ahafahana manamafy ny fahaiza-manaony ara-teknika amin’ny famokarana masomboly ao anatin’ny Tetik’asa (PrAda). Ny tanjona lehibe amin’ny fiofanana dia ny mba ahazoan’ny ONG Côté Sud amin’ny maha Mpikirakira masomboly mamokatra sy mivarotra masomboly voamarina ao aoriana kely. Ny …

FIOFANANA NY TEKNISIAN’NY CÔTÉ SUD AHAZOANA NY FANKATOAVANA AMIN’NY MAHA-MPIKIRAKIRA MASOMBOLY Tohiny »

LANONAM-PIHANIANAN’IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY SY FAMOAHANA AMIN’NY FOMBA OFISIALY NY KATALOGY NATIONALY MIRAKITRA NY SOKAJY SY KARAZANA VOLY NASIANA FANAVAOZANA ARY KOA FAMPITAOVANA IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY

Ny Alatsinainy 12 desambra 2022, andro iray lehibe teo amin’ny seha-pihariana masomboly teto Madagasikara. Notanterahina tetsy amin’ny tribonaly ambaratonga voalohany Anosy ny fihanihanan’ireo mpitsirika masomboly vaovao miisa 8 mianadahy izay narahina ny lanonana ho famoahana amin’ny fomba ofisialy ny katalogy Nationaly mirakitra ny sokajy sy karazan-javamaniry noavaozina ary ny fizarana fitaovana ampiasaina amin’ny asa fitsirihina. …

LANONAM-PIHANIANAN’IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY SY FAMOAHANA AMIN’NY FOMBA OFISIALY NY KATALOGY NATIONALY MIRAKITRA NY SOKAJY SY KARAZANA VOLY NASIANA FANAVAOZANA ARY KOA FAMPITAOVANA IREO MPITSIRIKA MASOMBOLY Tohiny »